Konsortiet har utviklet et nytt design for nullutslipps hurtiggående passasjerbåter med hydrogen som drivstoff.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Sammen med våre innovative partnere tar vi i dette prosjektet i bruk ny teknologi som vil gi vesentlige besparelser for miljøet, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Den nye fartøytypen Aero 42 Hydrogen ble presentert i Trondheim tirsdag.

Design for fremtiden

Aero 42 er designet for fremtiden. Katamaranfartøyet er 42,8 meter langt og kan operere i 34 knops fart over avstander opptil 150 nautiske mil. Fartøyet har kapasitet til 275 passasjerer.

Hydrogen som drivstoff gir nullutslippsløsning og mulighet for å lagre store energimengder om bord. Det siste er viktig for å oppnå lang rekkevidde.

For optimal sikkerhet er brenselceller og lagertanker for hydrogen plassert helt akter.

Designet med slanke skjærende skrog sikrer god energiøkonomi, og materialvalg og design gjør fartøyet svært lett. I tillegg er god passasjerkomfort og universell utforming tatt i vare.

Sikker lagring

Sikker lagring av hydrogen er en utfordring i sentrale havneområder. I dette prosjektet presenteres en ny løsning i samarbeid med den nasjonale hydrogenklyngen Ocean Hyway Cluster.

Det banebrytende konseptet Deep Purple gjør det mulig å lagre store mengder hydrogen i tanker på sjøbunnen og i god avstand fra kai. Hydrogenet blir ført til kaiterminalen via rør, og fartøyene bunkrer kun den mengde hydrogen de trenger. Dermed unngår man all risiko ved lagring av hydrogen på kaiområdet.

Mål om nullutslipp

Det er Trøndelag fylkeskommune som har tatt initiativ til utviklingsprosjektet, og med seg har de fått ti andre fylkeskommuner som partnere. Fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil kunne benytte det fremlagte konseptet som grunnlag for fremtidige anbud.

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi er stolte av å bidra til at fylkeskommunene kan nå sine framtidige mål om nullutslipp på hurtigbåt, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.