79 ledere på flere nivå fra alle selskapene i Boreal-konsernet deltok på ledersamling på Clarion Hotel Air utenfor Stavanger 5. og 6. november.

Ketil Solvik-Olsen tok i sitt innlegg for seg fremtidens kollektivløsninger.

– Verden utvikler seg ekstremt fort nå. Det er ikke sånn at et busselskap bare er et busselskap lenger. Teknologi gjør at man i dag kan levere tjenestene mye mer målrettet, ikke bare i form av kjøretøy, men i form av informasjon, i form av hvilken energiteknologi man har, i form av hvordan man disponerer ting, sa Solvik-Olsen.

Autonome busser

Solvik-Olsen var samferdselsminister fra 2013 til 2018, og var med på å åpne opp regelverket for autonome kjøretøy i Norge. Forus PRT, som er eid 50 prosent av Boreal, var en pådriver for å få dette til. Forus PRT er det ledende selskapet i Norge på autonome busser.

– Autonome busser vil gi frihet og fleksibilitet for mye av befolkningen. Jeg tror mange flere komme til å velge kollektive løsninger i fremtiden, fordi det blir så mye lettere. I fremtiden kommer det fortsatt til å være faste ruter, men så får en løst første og siste del av reisen. Det å bruke en halvtime på å komme seg til busstoppet, er ikke veldig attraktivt, men hvis en får mer individuelle ruter med små autonome busser, så leverer en et tilbud fra dør til dør, sa Solvik-Olsen, som også har stor tro på at autonomien vil komme for fullt i skipsfarten i fremtiden.

Trenger flere folk

Bussjåfører og sjøfolk trenger ikke å frykte for jobbene sine som følge av autonomiens inntog, hevder Solvik-Olsen.

– Selv om du kanskje ikke har en bussjåfør på alle små ruter, så vil du trenge mer folk i systemet for å betjene det. Dette er ikke for å ta jobbene fra folk, men jeg tror vi kan gi folk en enda kulere oppgave i morgen enn i går, i tillegg til en tryggere og enklere arbeidsdag. Den norske sjømannen må ikke nødvendigvis stå nede i maskinrommet med olje på fingrene for at vi skal få skipsfarten til å funke. Den norske sjømann kan like godt være teknologer som sørger for at rederiene tjener mer penger og leverer mer gods. Kanskje vil en ikke trenge å jobbe nattskiftene lenger, fordi mer av det løses av teknologi, men vi trenger fortsatt folk til å være der for at systemene skal fungere. Kanskje kan man bruke litt mer tid på å betjene kundene, i stedet for at man må sitte og ratte bussen hele tiden. Det går an å tenke annerledes. Teknologi løser mye, men de som oppnår best kundescore, er de som likevel klarer å behandle gjestene sine som folk og ikke bare som et tall, sa Solvik-Olsen.