Flybussen vil kjøre på hverdager fra kl. 04.20 til kl. 23.15, og vil kjøre med halvtimesfrekvens store deler av dagen. Flybussen vil kjøre i traseen Stavanger lufthavn–Tjensvollkrysset–Radisson Blu Atlantic–Byterminalen–Fiskepiren.

Flybussen ble innstilt i november i fjor som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Stavanger lufthavn har den siste tiden hatt en økning i antall passasjerer, og vi er glade for at vi nå kan tilby de reisende et godt kollektivtilbud. Avinor har vært en viktig støttespiller for å få startet opp igjen Flybussen Stavanger, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel.

Boreal Travel følger situasjonen fortløpende, og rutetider endres i takt med endringen av flytrafikken. Oppdaterte rutetider finnes alltid på Flybussen.no.

– Vi er veldig glade for at flybussen nå starter opp igjen med sine avganger. Boreal er en viktig samarbeidspartner for oss i det kollektive tilbudet våre reisende tilbys til og fra Stavanger lufthavn. Vi gleder oss til å se bussene på plass igjen – med mange fornøyde reisende, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad ved Stavanger lufthavn, Sola.

Boreal Travel oppfordrer våre reisende til å følge oss på Facebook

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.