– Vi har den siste tiden arbeidet med å få til et godt tilbud til de reisende, både med tanke på antall avganger samt at det skal være en trygg reise for våre passasjerer, i lys av den gjeldende samfunnssituasjonen. Avinor har vært en viktig støttespiller for å få startet opp igjen Flybussen Kristiansand, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel.

Boreal Travel følger situasjonen fortløpende, og antall avganger justeres i takt med endringen av flytrafikken. Oppdaterte rutetider finnes alltid på Flybussen.no.

– Vi er veldig glade for at flybussen nå starter opp igjen med sine avganger. Boreal er en viktig samarbeidspartner for oss i det kollektive tilbudet våre reisende tilbys til og fra Kristiansand lufthavn. Vi gleder oss til å se bussene på plass igjen – med mange fornøyde reisende, sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen.

Boreal Travel oppfordrer våre reisende til å følge oss på Facebook.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.