«Petter Dass», som normalt betjener sambandet, settes i denne perioden inn i Mekjarvik–Kvitsøy-sambandet i forbindelse med planlagt verkstedsopphold på «Vollsøy».

Fartøybyttet vil medføre redusert kapasitet i Lauvvik–Oanes-sambandet. Vi beklager ulempene dette medfører for våre reisende.