NHO Sjøfart og de tre sjømannsorganisasjonene NSOF, DNMF og NSF møttes til forhandlinger 20. og 21. april. Det ble enighet 21. april.

Forbundene sendte resultatet til uravstemning, og medlemmene har godkjent oppgjøret. 

Bussbransjeavtalen

Det ble oppnådd enighet i forhandlingene om bussbransjeavtalen lørdag 7. mai.

Forhandlingene foregikk mellom partene i arbeidslivet; LO/YS og NHO/Spekter.

Resultatet som er fremforhandlet skal til uravstemning hos arbeidstakersiden. Svarfrist er satt til 8. juni.