Troms politidistrikt opplyser at føreren av personbilen er bekreftet omkommet og at to busspassasjerer er sendt til sykehus.

Skånland kommunes kriseteam er kalt ut for å bistå berørte.

Boreal samarbeider med politiet om oppfølging av ulykken.

Ulykken skjedde på E10 ved Kvitbergan i Skånland kommune tirsdag formiddag.

Skånland kommune opplyser at evakuerings- og pårørendesenter er opprettet på ungdomshuset Kampen på Evenskjer. Kommunen har satt krisestab, og psykososialt kriseteam er på plass på ungdomshuset. Pårørende kan ringe telefon 915 45 809, opplyser kommunen.