Den nye ruten startet opp 25. november i området Verven i Stavanger øst.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Med den nye ruten legger vi til rette for innovative løsninger som gjør det mer attraktivt å benytte kollektivtransport, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Bussen sørger for at beboere og arbeidende i området kommer seg raskere til og fra sentrale bussholdeplasser, og senker dermed terskelen for å bytte ut bilen med mer bærekraftige reisevaner.

Boreals konsernleder ser for seg at selvkjørende busser fremover vil supplere det ordinære kollektivtilbudet.

– Gjennom praktisk erfaring kan vi lære hvordan vi utvikler systemer som gjør at reisende tar selvkjørende busser i bruk og får det til å fungere sammen med resten av kollektivtrafikken, sier Førsvoll.

Den selvkjørende bussen har en begrensning i hastigheten på maks 18 kilometer i timen.

– Sikkerhet kommer alltid først i Boreal, og bussen vil være bemannet av en operatør som overvåker kjøringen, sier Førsvoll.

Ruten i Stavanger opereres på vegne av Kolumbus, som nylig ble stemt frem som vinner av Kollektivprisen 2020 for sitt helhetlige mobilitetstilbud. Pilotprosjektet varer i to år, og er knyttet til det nasjonale initiativet Smartere transport i Norge, som er finansiert av Samferdselsdepartementet.

Mobility Forus er eid av Boreal Norge og Seabrokers, og er det selskapet som har flest kjørte kilometer på offentlig vei med selvkjørende kjøretøy i Norge. Totalt har Mobility Forus transportert over 6000 passasjerer.

– Gjennom datterselskapet Mobility Forus er Boreal en totalleverandør innen selvkjørende kjøretøy som tilbyr alt fra forprosjekt/mulighetsstudier, risikoanalyser, søknad til myndigheter, kjøretøy og drift, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.