Boreal har de siste 11 årene driftet anbudet i Nord-Salten, og er glad for å ha gjenvunnet dette området. I tillegg innbefatter den nye kontrakten også kommunene Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen.

– Boreal kjører fra før av lokalbuss i en rekke kommuner i Nordland. Vi drifter blant annet busstransporten i Nord-Salten, som nå vil gå inn i denne kontrakten. Vi er svært glad for å gjenvinne vårt eget område, og Boreal ser nå fram til et fortsatt godt samarbeid med Nordland fylkeskommune, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Kontrakten har oppstart 1. januar 2020 og en varighet på 1,5 år.

Autonome busser

Boreal er en pådriver for nye og bærekraftige mobilitetsløsninger, og eier 50 prosent av Forus PRT, som opererer autonome busser.

– Nye Bodø lufthavn skal være et utstillingsvindu for fremtidsrettede løsninger, og her kan Boreal være en innovativ samarbeidspartner. Vi ser også for oss andre områder der vi kan bidra med vår kompetanse, sier Førsvoll.

Nye medarbeidere

I tillegg til egne sjåfører i Nord-Salten-anbudet er Nordlandsbuss' 140 sjåfører i ruteområdet ønsket med videre i Boreal.

– Vi setter stor pris på å få nye dyktige medarbeidere med på laget. Nå ser vi fram til å leve opp til Boreals visjon – la oss dra sammen, sier Førsvoll.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.