Boreal Buss har lange og gode tradisjoner for å kjøre buss i Nordland.

– Vi setter stor pris på å få fornyet tillit, og ser nå fram til et fortsatt godt samarbeid med Nordland fylkeskommune. Kontrakten innebærer også stabilitet for våre dyktige medarbeidere, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Boreal drifter i dag tre ulike anbud i Lofoten, Vesterålen og Andøya. Disse kontraktene er nå slått sammen til ett større anbud.

Den nye kontrakten har oppstart 1. januar 2021 og en varighet på 10 år.

Elektriske minibusser

Kontrakten omfatter totalt 82 busser, og det vurderes et antall elektriske minibusser.

– Boreal skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger, og vi jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, sier Førsvoll.

Kontrakten omfatter busstransport i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes, Andøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Evenes.Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Boreal har i mange år vært en betydelig mobilitetsaktør i Nordland, og drifter både ferge-, hurtigbåt- og bussruter i fylket. Boreal har 2700 medarbeidere.