Tekst: Karina Lavik

I februar 2022 inntar to selvkjørende, helelektriske Toyota Proace Bodø sentrum. Bilene skal kjøre i rute mellom Sentralterminalen og Nordlandsykehuset i et seks måneder langt pilotprosjekt som er del av byens store mobilitetsinitiativ, Smartere Transport Bodø. Medarbeidere fra Boreal vil være verter om bord i kjøretøyene.

Mobility Forus er prosjektkoordinator og operatør i prosjektet, og har tatt med seg to av Nordens ledende aktører på selvkjørende transport inn i piloten – finske Sensible 4 leverer den selvkjørende teknologien, mens danske Holo bidrar med sin digitale plattform for innhenting av kjøredata.

– Norden er langt fremme på selvkjørende kjøretøy i ordinær trafikk. I dette prosjektet har tre av Nordens ledende aktører gått sammen for å levere en tjeneste som vi håper vil ha verdi for Bodø kommune og byens innbyggere, sier Linn Terese Lohne Marken, daglig leder i Mobility Forus, datterselskapet til Boreal som var Norges første operatør av selvkjørende buss i ordinær trafikk.

Dekker et behov

Den 3,6 kilometer lange ruten som skal piloteres i Bodø knytter sammen viktige områder som hurtigbåtterminalen, torget, parkeringsanlegg, parker og et etterlengtet stopp utenfor hovedinngangen til sykehuset.

– Ruten i piloten danner et godt passasjergrunnlag. Målet er at dette skal bli et godt supplement til ordinær kollektivtrafikk som gjør det både praktisk og attraktivt å velge bort privatbilen, selv i  mørketiden, sier Lohne Marken.

Innbyggere i Bodø har de siste fire årene etterlyst et kollektivtilbud til hovedinngangen til Nordlandsykehuset.

Grunnet ombyggingsarbeid på sykehuset har hovedinngangen blitt flyttet til en annen del av bygget, hvilket har ført til at lengre gangavstand fra eksisterende busstrasé.

– Dette er et spennende prosjekt som er innovativt, og henger sammen med Bodøs profil om å være fremme i skotuppene når det gjelder teknologibruk. At de klarer å knytte piloten opp til et behov som er flagget, gjør det enda mer relevant og spennende, sier Bernt Toldnes, drift- og eiendomssjef ved Nordlandssykehuset.

Første av sitt slag

Det har aldri tidligere vært gjennomført et prosjekt med like lang varighet på vinterføre.

– Det er første gang i verden at det gjennomføres et pilotprosjekt av autonom teknologi i denne skalaen i et arktisk klima. Bodø er kjent for å ha tre årstider på en dag. Funker dette i Bodø, fungerer det over alt, sier Siri Vasshaug, prosjektleder for Smartere Transport Bodø.

Prosjektet er del av Smartere Mobilitet Bodø som skal endre folks reisevaner, samtidig som det kutter klimagassutslipp.

– Målet er å gi gode, fleksible transportløsninger til innbyggerne i regionen. Dette initiativet skal bidra til å løse en trafikkutfordring i Bodø, samtidig som det reduserer klimagassutslippene, legger Vasshaug til.

I september var prosjektdeltakerne i Bodø for å ferdigstille teknisk planlegging og skiltendring langs traséen.

– Vi har valgt kjøretøy og en teknologi som tåler nordlandsvinteren, og ser fram til å få bilene på veien, sier Lohne Marken.

Vekker oppmerksomhet

Internasjonale medier har fattet interesse for at Mobility Forus skal kjøre autonome busser i arktisk klima. Den siste tiden har blant annet de anerkjente tidsskriftene Forbes og Newsweek skrevet om prosjektet.

«Et av de mest ambisiøse pilotprogrammene for autonome kjøretøy som noen gang er forsøkt», skriver det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Forbes om prosjektet.

Pilotprosjektet om førerløse busser gjennom Bodø sentrum og til Nordlandssykehuset er snart i gang. Fra venstre: Erik Ulriksen (teknisk leder, Mobility Forus), Hanna Borkamo (praktikant, Nordland fylkeskommune), Kresten Harala Arup (Forretningsutvikler Sensible 4), Siri Vasshaug (prosjektleder Smartere Transport, Nordland fylkeskommune), Linn Therese Lohne Marken (daglig leder, Mobility Forus) og Aleksi Tepponen (teknisk ansvarlig, Sensible 4). Foto: Karina Lavik
Pilotprosjektet om førerløse busser gjennom Bodø sentrum og til Nordlandssykehuset er snart i gang. Fra venstre: Erik Ulriksen (teknisk leder, Mobility Forus), Hanna Borkamo (praktikant, Nordland fylkeskommune), Kresten Harala Arup (Forretningsutvikler Sensible 4), Siri Vasshaug (prosjektleder Smartere Transport, Nordland fylkeskommune), Linn Therese Lohne Marken (daglig leder, Mobility Forus) og Aleksi Tepponen (teknisk ansvarlig, Sensible 4). Foto: Karina Lavik