Rute 23 Langevågruta forsinket

Rute 23 Langevågruta er ca 15 minutter forsinket på grunn av driftsmessige årsaker. Vi jobber med å ta igjen forsinkelsen i løpet av dagen.

Samband

Trafikkmeldinger

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Klubbgata 1
Postnr og sted: 4013 Stavanger