Sommervikar restaurasjonsbestyrer

Boreal Sjø AS har ledig sommervikariat som restaurasjonsbestyrer om bord på M/F «Husøy» i sambandet Stokkvågen-Træna.

TittelSommervikar restaurasjonsbestyrer
Søknadsfrist

Vikariatet er fra ca. 9. juli til ca. 4. september.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift av kiosk og matservering
 • Bestilling av varer
 • Oversikt lagerbeholdning
 • Renhold om bord
 • Kasseoppgjør
 • Oppgaver i.h.t alarminstruks

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Grunnleggende sikkerhetskurs i.h.t STCW-78
 • Passasjer- og kriserhåndteringskurs
 • Helseerklæring for sjøfolk
 • Ha evne til å kunne jobbe i samsvar med vår nullvisjon
 • Må kunne kommunisere på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Pålitelig, ansvarsbevisst, strukturert og pliktoppfyllende

Vi tilbyr:

 • Lønn i.h.t. tariffavtale/fastlønnsavtale
 • Skiftordning 1/1 (uker)

Vi gjør oppmerksom på at i skiftordning må den ansette selv dekke reisekostnader mellom hjem og avløsningssted. Avløsningssted er Stokkvågen.

Søk på stillingen

Send søknad og CV til soknad.sjo@boreal.no. Søknad merkes med «Sommervikar restaurasjonsbestyrer».

Søknader uten søknadstekst og CV vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: Snarest og senest 30.5.2018

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger