Skipsfører

Boreal Sjø AS har ledige stillinger som skipsfører i sambandene Bodø-Svolvær-Bodø og Bodø-Sandnessjøen-Bodø.

TittelSkipsfører
Søknadsfrist

Sambandene skal betjenes av to nye hurtigbåter som er under bygging ved Brødrene Aa.

 Arbeidsoppgaver:

 • Motivere mannskap til å følge rederiets sikkerhets- og miljøpolitikk
 • Saksbehandling og oppfølging av avviksregisteringer for fartøyet
 • Oppdatering av vedlikeholdssystem
 • Gjennomføre forskriftspålagte øvelser
 • Vernemøter og medarbeidersamtaler
 • Utarbeidelse av skipsførers gjennomgåelse årlig

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kompetansesertifikat D3 (skipsførerrettigheter 3000BT)
 • ECDIS-kurs/ROC-sertifikat
 • Hurtigbåtkurs
 • Helseerklæring for sjøfolk
 • Passasjer- og krisehåndteringskurs
 • Videregående sikkerhetskurs i.h.t STCW 1978
 • Gode lederegenskaper
 • Ha evne til å kunne jobbe i samsvar med vår nullvisjon
 • Må kunne kommunisere på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Pålitelig, ansvarsbevisst, strukturert og pliktoppfyllende
 • Erfaring som skipsfører på hurtigbåt
 • Ønskelig med erfaring fra NEX-sambandene

Vi tilbyr:

 • Lønn i.h.t. tariffavtale/fastlønnsavtale
 • Skiftordning 

Vi gjør oppmerksom på at den ansette selv må dekke reisekostnader mellom hjem og avløsningssted. Avløsningssted er Bodø.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med leder hurtigbåt Gunn Stabell på telefon 954 28 673.

Søk på stillingen

Send søknad og CV til soknad.sjo@boreal.no. Søknad merkes med "Skipsfører NEX".

Søknadsfrist: 25. november 2018

Personvern

Ved å sende søknad samtykker du til at personalavdelingen kan behandle personopplysninger og lagre søknad, CV og e-poster fra deg så lenge rekrutteringsprosessen pågår. For søkere som får avslag blir søknaden makulert så snart rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger