Matros

Boreal Sjø AS har ledige stillinger som matros i sambandene Bodø-Svolvær-Bodø og Bodø-Sandnessjøen-Bodø.

TittelMatros
Søknadsfrist

Sambandene skal betjenes av to nye hurtigbåter som er under bygging ved Brødrene Aa.

Arbeidsoppgaver:

 • Billettering og oppgjør av billettregnskap
 • Vedlikehold, rydding og rengjøring
 • Delta i lasting/lossing
 • Delta i bunkringsoperasjon
 • Annet forefallende arbeid etter ordre 
 • Oppgaver i.h.t alarminstruks

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Grunnleggende sikkerhetskurs i.h.t STCW-78
 • Redningsfarkostkurs i.h.t STCW-78
 • Ferdighetssertifikat matros
 • Ferdighetssertifikat brovakt
 • Ferdighetssertifikat båtmann
 • Passasjer- og krisehåndteringskurs
 • Helseerklæring for sjøfolk
 • Ha evne til å kunne jobbe i samsvar med vår nullvisjon
 • Må kunne kommunisere på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Pålitelig, ansvarsbevisst, strukturert og pliktoppfyllende

Vi tilbyr:

 • Lønn i.h.t. tariffavtale/fastlønnsavtale
 • Skiftordning

Vi gjør oppmerksom på at den ansette selv må dekke reisekostnader mellom bopel og avløsningssted. Avløsningssted er Bodø.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med leder hurtigbåt Gunn Stabell på telefon 954 28 673.

Søk på stillingen

Send søknad og CV til soknad.sjo@boreal.no. Søknad merkes med "Matros NEX".

Søknadsfrist: 25. november 2018

Personvern

Ved å sende søknad samtykker du til at personalavdelingen kan behandle personopplysninger og lagre søknad, CV og e-poster fra deg så lenge rekrutteringsprosessen pågår. For søkere som får avslag blir søknaden makulert så snart rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger