Byggetilsyn til 2 el-ferger

Boreal Sjø AS søker byggetilsyn til 2 el-ferger.

TittelByggetilsyn til 2 el-ferger
Søknadsfrist

Byggetilsynet skal sørge for at rederiets interesser blir ivaretatt og sørge for at fartøyene blir bygget etter den standard som klasse og myndigheter krever. Tilsynet som blir ansatt vil også være en del av igangsettelsen av fartøyer i rute, med opplæring av det mannskapet som ansettes i ruten.

Fartøyene skal utrustes på Vard, Brevik og settes inn i sambandet Kvandal-Utne og Skånevik-Utåker-Matre med oppstart 1.1.2020. Ansatt i byggetilsynet skal over i fast tjeneste som skipsfører/maskinsjef på et av de fartøyene som bygges etter levering. Denne tjenesten skal, i tillegg til det som normalt følger skipsfører-/maskinsjef-stilling, innbefatte følgende: Koordinering og rapportering av alt garantirelatert arbeid om bord. Vedkommende må også binde seg for minimum 12 måneders tjeneste om bord fra levering av fartøyet.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Bred erfaring som skipsfører/maskinsjef, sertifikatkrav: Minimum D3/M3
  • God kunnskaper i bruk av Microsoft Office
  • Skriftlig/muntlig norsk/engelsk språk
  • Erfaring fra tidligere byggetilsyn
  • Gode kunnskaper om databasert vedlikehold, gjerne Star
  • ISM-kunnskaper
  • Vi ønsker noen som har gjennomføringsevne, fleksibilitet, evne til å tenke praktisk og en god evne til å samarbeide

Vi tilbyr:

  • Lønn etter avtale

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med prosjektleder Bjørn Arne Bjerke på telefon 909 27 145.

Søk på stillingen

Send søknad med CV til soknad.sjo@boreal.no, merk byggetilsyn i emnet

Søknadsfrist: 28.1.2019

Personvern

Ved å sende søknad samtykker du til at personalavdelingen kan behandle personopplysninger og lagre søknad, CV og e-poster fra deg så lenge rekrutteringsprosessen pågår. For søkere som får avslag blir søknaden makulert så snart rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Boreal Norge AS

Telefon91 555 888

Besøksadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Postadresse

Navn/tittel: Boreal Norge AS
Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 STAVANGER

Fakturaadresse

Adresselinje:Haakon VIIs gate 7
Postnr og sted: 4005 Stavanger