Nytt, stort lakkeringsanlegg, åpnet desember 2016

 • Moderne fasiliteter og utstyr, tilpasset dagens miljøkrav
 • 1 lakkhall for store kjøretøy
 • 1 lakkhall for mindre kjøretøy
 • Tynnplateverksted med kompetanse innen  karosseriarbeid/oppretting
 • Kompetente operatører med mange års erfaring
 • Kan levere dekorlakk og montering av folie
 • Godkjent av Statens Vegvesen som skadeverksted 02
 • Registrert i forsikringsbransjens skadetakseringssystem DBS
 • Sertifisert iht.  ISO 9001 og ISO 14001
 • Lokasjon Munkvoll i Trondheim

Referanser:      

 • Lakkering av busser, Boreal Buss AS/TBuss AS/Scania/Kvernberg Transport AS 
 • Lakkering av vare- og personbiler, privat- og bedriftsmarkedet
 • Lakkering av trikk og trikkedeler, Gråkallbanen
 • Lakkering av t-banedører, Sporveien Oslo AS
 • Lakkering av togmotorer, Mantena AS

Besøksadresse:

Vognhallveien 1B, Munkvoll, 7023 Trondheim