Programmet består i hovedsak av hospitering i våre datterselskap, og vil danne grunnlaget for en lang og utviklende karriere i Boreal. I løpet av to år vil du få omfattende innsikt i de ulike fagområdene.

Hvilke kandidater ser vi etter

Vi velger kandidater etter motivasjon og hvordan vi tror de vil passe inn i vår organisasjon. Vi ønsker deg som er nyutdannet innen logistikk eller økonomiske og tekniske fag fra universitet/høyskole, eller har maks to års arbeidserfaring. Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, samt ha gode datakunnskaper.

Om programmet

Vi kan tilby interessante faglige utfordringer og karrieremessige muligheter i et godt arbeidsmiljø, der evnen til å jobbe selvstendig og i team verdsettes høyt. Programmet varer i inntil to år. Du må være fleksibel og villig å flytte på deg, da våre datterselskaper finnes over store deler av landet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

I opplæringsperioden vil du utføre varierte og relevante arbeidsoppgaver, som vil gi deg en solid virksomhetsforståelse og et godt internt kompetansenettverk. For at du skal bli attraktiv for nøkkelstillinger i konsernet, vektlegger programmet din faglige, personlige og ledelsesmessige utvikling.