Programmet består i hovedsak av hospitering i våre datterselskap, og vil danne grunnlaget for en lang og utviklende karriere i Boreal. I løpet av to år vil du få omfattende innsikt i de ulike fagområdene.

Hvilke kandidater ser vi etter

Vi velger kandidater etter motivasjon og hvordan vi tror de vil passe inn i vår organisasjon. Vi ønsker deg som er nyutdannet innen logistikk eller økonomiske og tekniske fag fra universitet/høyskole, eller har maks to års arbeidserfaring. Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, samt ha gode datakunnskaper.

Bilde av Martin Reberg.
Martin Reberg startet som trainee, og er nå regionleder i Boreal Buss i Trondheim.

Om programmet

Vi kan tilby interessante faglige utfordringer og karrieremessige muligheter i et godt arbeidsmiljø, der evnen til å jobbe selvstendig og i team verdsettes høyt. Programmet varer i inntil to år. Du må være fleksibel og villig å flytte på deg, da våre datterselskaper finnes over store deler av landet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

I opplæringsperioden vil du utføre varierte og relevante arbeidsoppgaver, som vil gi deg en solid virksomhetsforståelse og et godt internt kompetansenettverk. For at du skal bli attraktiv for nøkkelstillinger i konsernet, vektlegger programmet din faglige, personlige og ledelsesmessige utvikling.