Dette er ingen satt liste, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan diskutere dine muligheter i et stort og levende konsern.  

 

FagretningFagbrev
BilfagetBilmekaniker
MotormannfagetMotormann
MatrosfagetMatros
BanemontørfagetBanemontør
IndustrimekanikerfagetIndustrimekaniker
Kontor- og administrasjonsfagetKontor- og administrasjonsmedarbeider
YrkessjåførfagetBussjåfør