Dette er ingen satt liste, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan diskutere dine muligheter i et stort og levende konsern.  

 

Fagretning Fagbrev
Bilfaget Bilmekaniker
Motormannfaget Motormann
Matrosfaget Matros
Banemontørfaget Banemontør
Industrimekanikerfaget Industrimekaniker
Kontor- og administrasjonsfaget Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Yrkessjåførfaget Bussjåfør