I løpet av 2017 ble 1719 fag-, kompetanse- og svenneprøver bestått i Sør-Trøndelag, og yrkesopplæringsnemnda kan hvert år dele ut en pris til en lærling som gjør seg ekstra bemerket med sin faglige dyktighet eller som har gjennomført fag-/svenneprøven på en særdeles dyktig måte. Mojtaba Rasouli fikk prisen årets lærling 2017 under utdelingen i februar.

– Jeg er veldig fornøyd med å få denne prisen. Det var utrolig kjekt, sier Rasouli, som forteller at han har fått mange gratulasjoner fra glade og stolte kolleger.

Rasouli er fra Afghanistan og kom alene til Norge i 2009. Han bestemte seg for å bli yrkessjåfør, og har ifølge juryen jobbet hardt og målrettet for å nå målet sitt. Rasouli har vært yrkessjåførlærling i Boreal Buss, og etter avlagt fagprøve har han nå fått fast jobb i Boreal.

Service og sikkerhet

Rasouli mottok prisen av Kristine Svendsen fra yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag fylke.

Juryen trakk fram Rasoulis serviceinnstilling og stå på-vilje i begrunnelsen for tildelingen.

«På fagprøven hadde Mojtaba en presentasjon av lærebedriften som inneholdt eierstruktur, administrasjon, miljøprofil og alle typer produksjon og produksjonsområder, i tillegg til å beskrive sin egen plass i organisasjonen. Hvilke krav som stilles til fagarbeideren og ikke minst forventninger til service, regularitet, punktlighet og profesjonalitet innen faget hadde han også med.

Den andre dagen av fagprøven er en praktisk dag der kandidaten skal dokumentere sin kompetanse. Teknisk er Mojtaba på et høyt nivå. Han er grundig både i forberedelsen og gjennomføring av oppdraget, og han utøver en høy grad av service og positiv adferd overfor kunder. I tillegg har han sikkerheten til seg selv, passasjerer og andre trafikanter øverst på prioriteringslisten.

Med høy grad av selvdisiplin og sterk stå på-vilje har årets lærling gjort det som skal til for å lykkes. Han har tatt skolegang på alvor og nådd de målene han har satt seg», heter det i juryens begrunnelse.

Liker rutekjøring best

Mojtaba Rasouli startet i Boreals avdeling i Orkanger i 2015. I september i fjor besto han fagprøven som yrkessjåførlærling.

– Noe av det jeg synes er kjekkest med å kjøre buss er alle folkene jeg treffer i løpet av dagen. Både ukjente mennesker og venner kommer om bord – og jeg kan snakke med alle sammen, sier Rasouli.

I Orkanger var de tre yrkessjåførlærlinger som hjalp hverandre på vei til fagprøven. På en vanlig uke hadde Mojtaba og de to andre lærlingene to dager teori og tre dager kjøring.

Bak rattet i bussen fikk han i læretiden prøve seg på mange ulike typer kjøring; rutekjøring, skolekjøring og buss for tog.

– Det jeg kanskje liker best er rutekjøring. Skolekjøring er litt vanskelig, for det er ikke alltid så lett å roe ned barna slik at de sitter i ro. Det går jo fint, med det er litt stress også, sier Rasouli.

Bra miljø og kolleger

Men det var ikke alltid slik at Mojtaba ville bli bussjåfør.

– Egentlig ville jeg kjøre lastebil, men så var jeg utplassert i to uker og likte meg ikke. Det var lange dager og langt hjemmefra. Da fikk jeg prøve meg to uker i buss i Boreal, det gjorde at jeg heller ville bli bussjåfør, sier han.

Og etter over to år i selskapet er han ikke mindre fornøyd med arbeidsplassen.

– Det er en sosial arbeidsplass. Det er bra miljø og hyggelige kolleger. De tar godt vare på meg her, sier han.

Kjekt å kjøre buss

Det er et stort behov for bussjåfører i fremtiden, og Mojtaba setter pris på forutsigbarheten i jobbmarkedet.

– Siden det trengs flere og flere bussjåfører, visste jeg at det vil være greit å få fast jobb. Og bussjåfører er jo helt nødvendige for å få hverdagen til å gå rundt for mange. Uten oss kommer ikke folk seg til jobb og skole, og de kommer seg jo heller ikke hjem igjen. Nei, det er kjekt å kjøre buss, det å være bussjåfør er noe som bare må oppleves!

Rasouli sikret seg for øvrig også en 3. plass i lærlingeklassen i Boreal-NM i 2017.

Positiv utvikling

Det var i år rekordmange som deltok under utdelingen av fag-, kompetanse- og svennebrev i Trondheim.

– Dette indikerer den samme utviklingen vi generelt ser på andre områder, nemlig at yrkesfag har blitt mer populært og attraktivt, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør i Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag, til Adresseavisen.

Han setter stor pris på denne utviklingen.

– Vi har det siste året fått enda flere undersøkelser som i enda sterkere grad bekrefter utfordringsbildet i fremtiden: Vi vil trenge stadig flere fagarbeidere enn vi klarer å utdanne. Dette gir enorme muligheter for dem som tar yrkesfaglig utdanning. Samtidig er dette en stor samfunnsutfordring, all den tid ungdommers utdanningsvalg og dimensjonering av utdanningssystemet ikke i tilstrekkelig grad reflekterer arbeidslivets behov. Vi trenger kort og godt å få flere til å ta utdanninger som arbeidslivet etterspør, sier Dahlberg Hauge til avisen.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) holdt tale før fag-, kompetanse- og svennebrevene ble delt ut. Hun tok også tak i viktigheten av at det utdannes stadig flere fagarbeidere.