Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

Boreal kjører buss i Ryfylke i Rogaland.

Informasjon om rutetider

Ring 177 eller gå inn påkolumbus.no dersom du lurer på noe angående rutetider. 

Ekspressbusser

I tillegg kjører vi Flybussen i Stavanger, KystbussenSør-Vestekspressen og Preikestolen-bussen  fra Tau kai til Preikestolhytta. 

Busser i rekke.
Foto: Elisabeth Tønnessen